Arkusze maturalne z fizyki


ARKUSZE MATURALNE Z FIZYKI

Arkusz maturalny – maj 2017 r.

poziom rozszerzony – Arkusz MFA-R1_1P-172

Arkusze maturalne – maj 2016 r.

Formuła od 2015 r.

poziom rozszerzony – Arkusz MFA-R1_1P-162

Formuła do 2014 r.

poziom podstawowy – Arkusz MFA-P1_1P-162
poziom rozszerzony – Arkusz MFA-R1_1P-152

Arkusze maturalne – maj 2015 r.

Formuła od 2015 r.

poziom rozszerzony – Arkusz MFA-R1_1P-152

Formuła do 2014 r.

poziom podstawowy – Arkusz MFA-P1_1P-152
poziom rozszerzony – Arkusz MFA-R1_1P-152

Arkusze maturalne – maj 2014 r.

poziom podstawowy – arkusz + odpowiedzi
poziom rozszerzony – arkusz + odpowiedzi

Arkusze maturalne – maj 2013 r.

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zadania 6.1 w arkuszu z fizyki i astronomii dla poziomu rozszerzonego

 

Arkusze maturalne – maj 2012 r.

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Arkusze maturalne – maj 2011 r.

poziom podstawowy – arkusz + kryteria oceniania
poziom rozszerzony – arkusz + kryteria oceniania

Arkusze maturalne – maj 2010 r.

poziom podstawowy  – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz

Arkusze maturalne – maj 2009 r.

poziom podstawowy – arkusz
poziom rozszerzony – arkusz

Arkusze maturalne – maj 2008 r.

poziom podstawowy – Arkusz + rozwiązania
poziom rozszerzony – Arkusz + rozwiązania

Arkusze maturalne – maj 2007 r.

poziom podstawowy – Arkusz + rozwiązania
poziom rozszerzony – Arkusz + rozwiązania

Arkusze maturalne – maj 2006 r.

poziom podstawowy – Arkusz + rozwiązania
poziom rozszerzony – Arkusz + rozwiązania

Arkusze maturalne – maj 2005 r.

poziom podstawowy – Arkusz + rozwiązania
poziom rozszerzony – Arkusz + rozwiązania


Print Friendly, PDF & Email
www.pdf24.org    Send article as PDF