Olimpiada astronomiczna

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ

  1. Olimpiada Astronomiczna jest olimpiadą interdyscyplinarną łączącą i rozszerzającą treści podstaw programowych fizyki z astronomią oraz podstaw programowych geografii w zakresie elementów astronomii.
  2. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
  3. Olimpiada Astronomiczna jest finansowana z dotacji MEN. Dopuszczalna jest również możliwość częściowego finansowania zawodów przez organizatora lub inne instytucje wspomagające – stosownie do wspólnych ustaleń i możliwości budżetowych.
  4. Celem Olimpiady Astronomicznej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów startujących w olimpiadzie w taki sposób, by sprzyjało ono wykrywaniu i rozwojowi uzdolnień i zainteresowań astronomicznych, pobudzało twórcze myślenie oraz kształtowało umiejętność samodzielnej pracy ucznia i przyczyniało się do lepszego przygotowania uczniów do nauki w szkołach wyższych.

Pełny regulamin Olimpiady Astronomicznej znajdziesz TUTAJ


Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF