Regulamin pracowni fizycznej

REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Chorzowie

 1. W pracowni fizycznej należy utrzymywać ład i porządek.
   
 2. W czasie lekcji nie wolno manipulować przy urządzeniach instalacji elektrycznej lub gazowej.
   
 3. W czasie ćwiczeń gaz lub prąd włącza grupa ćwiczeniowa po uprzednim sprawdzeniu obwodów przez nauczyciela fizyki.
   
 4. Do gabinetu fizycznego, gdzie przechowywane są pomoce naukowe bez zezwolenia upoważnionej osoby wstęp jest zabroniony.
   
 5. Wszelkie zauważone usterki:
  1. zniszczona instalacja elektryczna
  2. uszkodzona instalacja gazowa lub wodna
  3. uszkodzony lub zniszczony sprzęt szkolny

  należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi fizyki.

 6. Za wszystkie powierzone uczniowi w trakcie ćwiczeń przyrządy i pomoce naukowe odpowiada materialnie uczeń lub grupa ćwiczeniowa.
   
 7. Z pracowni fizycznej nie wolno wynosić żadnych pomocy naukowych lub sprzętu tam się znajdującego.
   
 8. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zwracać się do nauczyciela.

Dyrekcja
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Chorzowie


Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF